Arbeidsmiddelrichtlijn

In de arbeidsmiddelrichtlijn wordt beschreven dat door de werkgever ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de voor het betreffende arbeidsmiddel van toepassing zijnde richtlijn.

Voor hijs- en hefgereedschappen is de Machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing. In de Machinerichtlijn 2006/42/EG worden de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines beschreven.

In het kader van deze richtlijn worden hijs- en hefgereedschappen ook als machine beoordeeld. Zodra een machine voldoet aan het gestelde in de richtlijn wordt een CE-markering aangebracht. Deze gaat vergezeld met een EG-verklaring van overeenstemming.

Machines gebouwd overeenkomstig een geharmoniseerde norm waarvan de referenties zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europes Unie worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en dus de Machinerichtlijn.

Voor de ontwikkeling van al onze hijsgereedschappen hanteren wij de geharmoniseerde norm NEN-EN 13155. Ook onze standaard hijsgereedschappen zijn ontworpen en geproduceerd volgens deze norm.

Specialisten in maatwerk hef- en hijstechniek nodig?

Vraag om informatie of bel +31(0)77- 369 00 95