Wet- en regelgeving

Meer weten over de wet- en regelgeving voor hijs- en hefgereedschappen?

Wet en regelgeving voor hijs- en hefgereedschappen

Als werkgever in Europa ben je verplicht te voldoen aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG. Deze richtlijn beschrijft de minimale maatregelen die je als werkgever moet nemen om je werknemers op een veilige en gezonde manier te laten werken. Hijsgereedschappen zijn arbeidsmiddelen en vallen daarom ook onder deze richtlijn.

Meer lezen over de arbeidsmiddelrichtlijn.

Wet- en regelgeving voor staalconstructies

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw is vanuit de Europese Gemeenschap de wens ontstaan om de regelgeving omtrent constructies en bijbehorende technische specificaties te harmoniseren voor haar lidstaten.

Eurocode

Uiteindelijk is hier de Eurocode uit ontstaan. In de Eurocode wordt voor elk soort constructie beschreven waar deze aan moet voldoen om veilig te worden ingezet. Eurocode 3 (EN 1993) beschrijft het ontwerp van staalconstructies.

Staalconstructies voor hijstoepassingen

Specifiek voor kraanconstructies is deel 6 van deze Eurocode (EN 1993-6) van belang. In deze norm wordt het ontwerp van staalconstructies voor hijstoepassingen in detail beschreven.

EN 1993-6 voor staalconstructies

Al onze staalconstructies worden ontworpen volgens de Eurocode en waar deze ingezet worden voor een hijstoepassing zullen wij specifiek de EN 1993-6 hanteren.

Meer weten over de wet- en regelgeving?

Specialisten in maatwerk hef- en hijstechniek nodig?

Vraag om informatie of bel +31(0)77- 369 00 95